Konferenciák hazánkban


I. Országos konferencia, 2009.
II. Országos konferencia, 2010.
III. Országos konferencia, 2011.
IV. Országos konferencia, 2012.
V. Országos konferencia, 2013.
VI. Országos konferencia, 2014.
VII. Országos konferencia, 2016.
VIII. Országos konferencia, 2017.
IX. Országos konferencia, 2018.

Isteni Irgalmasság VI. Országos Konferencia Nyáregyházán


Irgalmasságot akarok és nem áldozatot (Mt 12,7)


Az Isteni Irgalmasság VI. Országos Konferenciáját ebben az évben Nyáregyházán rendezik meg április 11-én és 12-én (szombaton és vasárnap).

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár – külön is az imacsoportokat, határainkon innen és túl – a szervezőbizottság nevében Beer Miklós püspök, Katona István ny. segédpüspök és Palánki Ferenc segédpüspök.

A Két Szív Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó plébániarészek, valamint a környékbeli hívők sokasága, határainkat átívelő Isteni Irgalmasság imaközösség tagjai, akik a nyáregyházi Közép-Magyarország Dunamenti Isteni Irgalmasság közösségéhez tartoznak, közös találkozót tartanak április 11-én és 12-én.

A kétnapos imatalálkozó 11-én, szombaton az irgalmasság órájában püspöki szentmisével kezdődik, amelyet Beer Miklós váci megyéspüspök celebrál. 12-én, vasárnap szintén az irgalmasság órájában kezdődő szentmisével ér véget az imatalálkozó. Szombaton reggel 10 órától színes programok, koncert, konferencia előadás, tanúságtételek lesznek.

2014. augusztus 5-én, a plébánia Szent Fausztina ereklyével gazdagodott. A két imanapot az ereklye jelenlétében töltik a résztvevők.


Program


Április 11. szombat


8.30 Reggeli ima a Szociális Testvérek vezetésével, zsolozsma az Oltáriszentség előtt (Vezeti Szabó Katalin szociális testvér)

9.00 Pár perces bemutatkozással ismertetik a Szociális Testvérek történetét, karizmáját a megszentelt élet évének jegyében

9.15 Egy másik szerzetes Isten közelségéből szólít meg bennünket: Fausztina nővér, ereklyéjében köszöntjük, kis körmenettel átvisszük a templomból a színpad oltárhoz az ereklyét. (Körmenetet vezeti Kája Sándor máriabesnyői kántor – karnagy úr)

10.00 Rövid köszöntés, kis kitekintés, a világ és országos konferenciák sorában a jelen konferencia elhelyezése: Csillag Péter és Éva (köszöntés, pár buzdító szó Schönborn bíborostól)

10.05 Bánóczky Előd atya történész előadása: „Isten irgalmasságának jelei az Ó- és Újszövetségben”

10.45 Tanúságtétel a nyáregyházi plébánián működő tanodáról Vas Mária hitoktató, Farkas Jánosné Éva néni és Kravecz Lászlóné Erzsi néni pedagógusok vezetésével

11.00 Palánki Ferenc püspök úr előadása – magyar ifjúság püspöke

11.45 – 12.00 Tanúságtétel zenével Fodor József vezetésével

12.00 Mennynek Királyné Asszonya éneklése

12.05 Kajtár Edvárd atya előadása

12.40 Csiszér László és zenekara: „Atyám szeretetedre – irgalmasságodra vágyom” – koncert

13.30-14.30 Ebédidő (önkéntes felajánlással, kapható meleg reggeli, ebéd, vacsora, ásványvíz, kávé)

14.30 Cenacoló házból tanúságtétel: Régi Anna Mária

14.55 Irgalmasság rózsafüzér a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola diákjai, Farkasné Szabó Éva igazgatóasszony vezetésével

15.05 Szentmise, Beer Miklós, Palánki Ferenc és Katona István püspökökkel, homíliát mond: Beer Miklós püspök megyéspüspök

Közreműködik Bánki Gábor tanár-kántor-karnagy és kórusa

16.30 Szentségimádás Kemenes Gábor atya vezetésével

18.00 Dicsőítés, közbenjáró ima – imaszolgálat a Szociális Testvérekkel, Szent Ferenc kisnővéreivel

20.00-tól vacsora lehetőség

00.00 Éjféli szentmise


Április 12. vasárnap


8.00 Szentmise

10.30-ig Szentségimádás

9.30 Szentmise Csévharaszton: Katona István püspök szentmisét celebrál (Koncsag László kántor – karnagy és a gyimesbükki kórus közreműködésével)

11.00 Tambura zenekar: Kiss Tamás koncertje

12.30 Laki Mária tanúságtétele

13.30 Az Irgalmas szamaritánus színjáték – Csillag Éva vezetésével

14.00-ig Ebéd (önkéntes felajánlással, kapható meleg reggeli, ebéd, vacsora, ásványvíz, kávé a plébánián)

14.00 Salamon József gyimesbükki plébános előadása

15.00 Záró szentmise, főcelebráns Katona István püspök atyaIsteni irgalmasság: Életünkkel válaszoljunk Isten szeretetére


Hatodik alkalommal rendezték meg az Isteni Irgalmasság országos konferenciáját április 11–12-én a váci egyházmegyei Nyáregyházán. Az Isteni Irgalmasság imaközösség meghívására hazánkból és külhonból zarándokok százai ünnepelték Beer Miklós váci püspökkel az első nap szentmiséjét.

A Pest megyében található kis település, Nyáregyháza adta a VI. Isteni Irgalmasság Országos Konferencia helyszínét. A 2014-ben létrehozott Közép-Magyarország Dunamenti Isteni Irgalmasság imaközösség és a Két Szív Római Katolikus Plébánia meghívására közel ezren mozdultak meg az országban és külhonban, s jöttek el tanúságot tenni Isten irgalmas szeretetéről.

A találkozó első napjának kiemelt programja volt Palánki Ferenc egri segédpüspök, valamint Kajtár Edvárd, a Központi Papnevelő Intézet spirituálisának előadása. Délután, az irgalmasság órájában Beer Miklós váci megyéspüspök mutatott be szentmisét.

Mi lesz a gyerek első szava, várják nagy izgalommal a szülők, így figyeljünk mi is Jézusra. „Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett Isten országa” – idézte Palánki Ferenc egri segédpüspök Jézus első szavait nyilvános működése kezdetén. – Jézus azt üzente itt az embernek, hogy van lehetőség az újrakezdésre, mert Isten szeret bennünket. Elküldte a fiát, aki elhozta nekünk ezt a nagy szeretetet. Üzeni nekünk, nem az a baj, hogy elestél, hanem az, ha nem akarsz felkelni.

Élvezzük Isten irgalmasságát, amit nem kell kiérdemelni – buzdított Palánki Ferenc. – Isten változatlan szeretettel vesz körül minket, mi vagyuk, akik elfáradunk bocsánatot kérni.

Palánki Ferenc még egy „első szót” idézett Jézustól: feltámadása után így köszöntötte az apostolokat: „Békesség nektek!” Láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Nem számonkéréssel kezdte Jézus, holott lett volna mire figyelmeztetni az őt megtagadó Pétert, a veszély pillanatában elszaladó apostolokat. Jézus azonban legfeljebb szembesít azzal, amit elkövettünk. Ő irgalmas szeretetével ajándékozza meg az embert. Így az örömhír számunkra: Isten fiához kötve életünket szabad utunk van az Atyához. Mert az irgalmas szeretet nem büntetni akar, hanem azt kéri tőlünk, hogy életünkkel válaszoljunk rá.

Iustitiát, az igazság istennőjét bekötött szemmel szokták ábrázolni, hogy kifejezzék elfogulatlanságát. Jézus szeme nincs bekötve. Figyel ránk, a keresztről is, várja, kérjük-e végre a vele való találkozást? Jézus elfogultan néz ránk. Belelát a gondolatainkba, látja a bennünk lévő küzdést, az indíttatásainkat, és nem elítél, hanem segít bennünket – hangsúlyozta Palánki Ferenc.

Mi pedig szembesülünk azzal, mennyire méltatlanok vagyunk, de azzal is, mennyire szeret minket, és mennyire szeretné megteremteni szívbeli békénket. Az isteni irgalom túlmutat az igazságon. Nekünk is ezzel a lélekkel kell szolgálni a megtérőket, nekünk is ebből az irgalomból kell adni – buzdított a püspök. – Az irgalom több, mint hogy bűnt követtem el, amit Isten megbocsát. Az irgalom azt jelenti, felismerem, mit jelent embernek lenni. Megértem, hogy rászorulok Istenre, hogy saját erőmből nem tudom teljesíteni akaratát.

Fiatalon bízunk magunkban: megy ez nekem, boldogulok képességeimmel. Ez jól van így, de eltelik 10-20 év, és azt látjuk, nem úgy alakultak a dolgok, ahogy elterveztük. Beleszürkülünk az életbe, a hivatásunkba – fogalmazta meg Palánki püspök sokak életérzését, szólva a csalódásokról, nehézségekről. – Amikor felismeri az ember, hogy saját erőből nem megy, imádkozni kezd: „Uram, segíts!”. Sokszor azonban így sem megy. Miért? Talán az imádságunkkal van baj.