Konferenciák hazánkban


I. Országos konferencia, 2009.
II. Országos konferencia, 2010.
III. Országos konferencia, 2011.
IV. Országos konferencia, 2012.
V. Országos konferencia, 2013.
VI. Országos konferencia, 2014.
VII. Országos konferencia, 2016.
VIII. Országos konferencia, 2017.
IX. Országos konferencia, 2018.

AZ ISTENI IRGALMASSÁG V. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA EGERBEN


Fotók


A fényképre kattintva elindítja a képnézegetőt, mely 139 db fotót tartalmaz.
A kilépéshez kattintson a kép mellé.

VideóTöbb budapesti helyszín és a váci konferencia után ötödik alkalommal került megrendezésre április 6-án az Isteni Irgalmasság Országos Konferenciája Egerben, a bazilikában. A találkozó mottója a következő volt: „Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas.” (Lk 6, 36)

A közel kétezer résztvevő teljesen betöltötte a székesegyházat, ahol 9 órakor kezdődött az ünnepi szentmise. Ezt megelőzően körmenetben hozták be az ereklyéket, majd az Érseki Fiúkórus vezetésével reggeli imával készülődtek a hívek a szentmisére. Katona István segédpüspök, az Isteni Irgalmasság hazai apostola köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a konferenciát.

A konferencia első, ünnepi szentmiséje 9 órakor kezdődött, amelyet Ternyák Csaba egri érsek, az esemény házigazdája mutat be.

Beszédében utalt rá, hogy ebben az évben minden a hit fontosságáról, kibontásáról beszél. Sok dolgot jobban megértünk, ha ellentétpárokat állítunk fel. Isten alaptulajdonsága, hogy irgalmas, de ugyanakkor igazságos is. Isten végtelen, így minden tulajdonsága is végtelen, tehát irgalmassága is végtelen, mint ahogy igazságossága is. Ez az ellentét Istenben összesimul, számunkra ugyanakkor ez elképzelhetetlen. A bűnös esetében igazságosság büntetést követel, az irgalmasság felmentést jelent. Az ember véges, ezért tulajdonságai végesek, nem tudunk egyszerre igazságosak és irgalmasok lenni.

Az Isten irgalma a bűnös emberre irányul. A liturgia gazdag támpontot nyújt ehhez például ezzel a jól ismert fohásszal: „Uram, irgalmazz!” Jézusi parancs: legyetek irgalmasok. Parancsba adja, hogy ne ítélkezzünk. A megbocsájtás és az irgalom felemeli a lelket. Sokszor jobban hajlunk az igazságosság felé, mint az irgalom felé. Sok súlyos bűn esetében nem tartjuk elég szigorúnak az ítélkezést. Az igazságosság iránti érzék másokkal szemben jóval érzékenyebb bennünk, mint magunkkal szemben.

Ezt egy hétköznapi példával érzékeltette a Főpásztor. A zebránál a gyalogos sokszor felelőtlen azt feltételezve, hogy a gépjárművek minden esetben megállnak. Ezért sokszor körül sem néz. Az autóban ülve viszont már másként ítéljük meg a gyalogost. A háttérben önzésünk áll, jogaink érvényesítésének az igénye.

Bűn nélkül nincs irgalom – hangzott el a következő ellentétpár. Mi magunk nem tudjuk helyre hozni azt, amit a bűnnel tönkretettünk. Isten az, aki irgalmasságában segítségére siet az embernek. Nagy szentjeink az irgalmasságot és a szeretetet hősiesen gyakorolták. Ha csak az igazságosság dominálna életünkben, akkor pokol lenne az életünk. A földön nem létezhet teljes igazságosság.

Úgy kell bánni az emberekkel, ahogyan szeretnénk, hogy velünk bánjanak – idézte a jézusi elvet Ternyák érsek. Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Az irgalom többet ér, mint az élet – idézte a zsolozsma szavait a Főpásztor.

Ezután előadásokra került sor, közben pedig egri katolikus iskolák kórusai szerepeltek. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektora: „A szentgyónás, az irgalmasság szentsége.” címmel tartott előadását. Palánki Ferenc egri segédpüspök az irgalmasság lelki cselekedeteiről elmélkedett. Ezt követően Csillag Éva az Isteni Irgalmasság világkongresszusairól, Csillag Péter pedig az országos konferenciáiról beszélt, amelyet Péter Kálmán tanúságtétele követett.

Az ebédet követően került sor a küldetés gyertyáinak az átadására az egyházmegyéket képviselő személyeknek. Ezt követően az esemény fővédnöke: Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek üzenetét hallgatták meg, majd Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek üzenetét tolmácsolták, végül Patrice Chocholski, az Isteni Irgalmasság Apostoli Világkongresszusának főtitkára video üzenetben fordult a jelenlévőkhöz.

Az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjából érkezik két nővér, akik filmet vetítettek és beszámoltak a krakkói szentélyről. Ezután következett az irgalmasság órája, szentségimádással.

A délután folytatásában Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes tartott előadást az irgalom megnyilvánulásáról.

A záró szentmise előtt Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius tartott előadást, aki a Szentatya gondolatain és személyes élményein keresztül példákkal mutatta be az irgalmasság fontosságát életünkben. A nap este 6 órakor az ünnepélyes záró szentmisével fejeződött be, melynek főcelebránsa Seregély István nyugalmazott egri érsek volt.