Konferenciák világszerte


Dublin
Lisieux
Fotók világszerte

DUBLIN


Isten irgalmáról szól a Szentírás szinte minden sora. Isten irgalmát tapasztalta meg Isten népe az Ószövetségben, amikor minden hűtlensége ellenére Isten hűséges maradt az Ő népéhez és a szövetséghez. Mert szerelmes belé.

Isten irgalma, hogy megtestesült, eljött közénk, magára vette az emberi élet legnagyobb mélységeit a bűnt kivéve.

Isten többször megerősítette a történelem során az Ő irgalmasságát és irántunk való minden emberi képzeletet felülmúló szeretetét magánkinyilatkoztatások során Alacoque Szent Margit Márián, Lisieux-i Szent Terézen, legutóbb Szent Fausztina nővéren keresztül. Nem újat üzent, csak újból és újból azt kérte az Úr ezektől a kiválasztott személyektől, hogy hirdessék az Ő irgalmát minden embernek.

II. János Pál pápa különös érzékenységgel fogadta be és pápasága elején a Dives in Misericordia című enciklikájával új erővel meghirdette, hogy Isten irgalma végtelen. Az Egyházat az irgalmasság üzenetével vezette át a harmadik évezredbe. 2002-ben felszentelte Krakkóban az Irgalmasság Bazilikáját és a világot Isten Irgalmába ajánlotta.

Isten mintegy válaszképpen elfogadta ezt a felajánlást és az Isteni Irgalmasság Ünnepének vigíliáján szólította magához Isten Szolgáját II. János Pál pápát 2005. április 2-án.

Schönborn Bíboros Úr kezdeményezte az irgalmasság üzenetének új hirdetési módját, a kongresszusokat és konferenciákat. Több éves előkészület után 2008-ban április 2. és 6. között tartották az Isteni Irgalmasság I. Apostoli Világkongresszusát Rómában. A világ minden kontinenséről nagy számban vettek részt bíborosok és püspökök, papok, szerzetesek és laikusok a nagyszerű előadásokat, tanúságtételeket és imádságos együttléteket jelentő világkongresszuson a Lateráni Bazilikában, a Navona téren és sok más helyszínen.

Az elképzelés az volt, hogy a világkongresszust kontinensenként, országonként konferenciák kövessék.

2008 novemberében San Salvadorban volt a közép-amerikai püspökök találkozója, ahol 65 püspök vett részt a találkozón. Costa Ricában 2010-re terveznek Közép-Amerikai Kongresszust. Afrikában két kongresszust terveznek, egyet Kelet-, másikat Nyugat-Afrikában. Ázsiában is készülnek a kontinens kongresszusára.

Óriási mozgás indult meg a római világkongresszus után nemcsak a kontinenseken, hanem egyes országokban is. Olaszországban Colavalenzában tartottak már több ízben irgalmasság témában konferenciát.

A következő világkongresszus színhelye az irgalmasság forrása Krakkó Lagiewnikiben lesz 2011 áprilisában.

Írországban 2009.február 21-22-én tartották a 18. Nemzeti Ír Konferenciát az Isteni Irgalmasságról. Kicsiben kezdődött, ám a 18. évben csodálatos, amit láttunk, tapasztaltunk. Egy kongresszusi központ hatalmas csarnokában 4-5000 résztvevővel 2 napon keresztül ünnepeltük Isten irgalmasságát. A mottó a Magnificat soraiból: „Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre” volt.

Az Egyház zsolozsmájával kezdődött a nap, mindkét napon ugyanaz a három előadó beszélt, Eamonn Walsh Püspök, Patrice Chocholski atya, a Világkongresszus Főtitkára és egy laikus apostol Anne. Az ebédet a résztvevők hozott szendvicsekből fogyasztották el, délután a legszentebb pillanatok a 3 és 4 óra közötti szent órában voltak, amikor az Úr Jézus ígéretei szerint halála óráján megnyílik a szíve és minden kegyelem árad felénk, amit Szíve szerint kérünk. Meditatív dallammal énekelte az irgalmasság rózsafüzérét egy angyali hang, amelyben Isten irgalmát kérjük magunk és az egész világ számára.

Az első nap délutánján az Oltáriszentség jelenlétében bűnbánati liturgiát vezetett Cathal Price atya, az imádságot sok pap segítségével gyónás követte.

A szombati nap estéjén az Oltáriszentség jelenlétében gyógyító imádság volt Bob Faricy atya vezetésével, aki több gyógyulást bejelentett, amelyek az est folyamán megtörténtek.

A vasárnapi záró szentmisét Dublin érseke Diarmuid Martin mutatta be kb. 40 pappal koncelebrálva.

Egy imafüzetben követhettük az eseményeket, megismerhettük az előadókat, megkaptuk az imák és az énekek szövegét. Az előadások azonnal megvásárolhatók voltak cd-n. Csodálatos lélekáradás, nagyszerű szervezés és szép egység tanúi lehettünk. Sok szép szentírási idézet vagy Napló idézet díszítette a dublini konferencia terem falait, végezetül álljon itt egy angolul is, mert tömörebb, mint magyarul: STOP THINK, LOVE! „Hagyd abba az okoskodást, SZERESS!”

Egy közös rendrakás után a fő szervezők és segítők, mintegy 50-60 fő egy kedves ír „pub”-ban fejezték be a két napot . Közös vacsora és éneklés koronázta meg a több hónapos szervező munkát.

Megnyugtattak, hogy minden kicsiben kezdődik és az Úrnak különösen fontosak az irgalmasság üzenetét hordozó konferenciák, Ő maga lép be a szervezésbe. Kezdetben 50-50 % volt az ima és a szervezés aránya, ez később 80 %-ra tolódott az ima javára.

Imádságban követték a Szentlélek sugallatait az előadók személyére, az időkre, a programra és minden részletre vonatkozóan. Valóban szépen illeszkedtek egymáshoz a két nap eseményei akár a mennyei Jeruzsálem kövei.

Csillag Éva